کامل ترین مجموعه آثارپژوهشی؛مقاله،تألیف،ترجمه....استاددکترجهانگیرمسعودی

1- برای دریافت اصل مقاله ها برروی عنوان مقاله مربوطه کلیک نمایید.

2- درمواردی که مقاله یااثری درفهرست موجودنیست ویا درستون «قابلیت دانلود» کلمه «ندارد» نوشته شده است، اصل مقاله دردسترس اینجانب نبوده است چنانچه فایل آن رادراختیاردارید به ایمیل من ارسال بفرمایید. 

yazdan_bakhsh@yahoo.com

 

مجموعه آثارپژوهشی استاددکتر جهانگیرمسعودی

(براساس سال انتشار) 

مقاله ها :

 
ردیف عنوان مقاله تاریخ چاپ نشریه ملاحظات قابلیت دانلود
1 دين و  تكنولوژي (1) مجله حوزه س8 – ش 48 +
2 دين و  تكنولوژي (2) مجله حوزه  س9 – ش 52 +
3 دين و  تكنولوژي (3) مجله حوزه  س9 – ش 53 +
4 دين و  تكنولوژي (4) مجله حوزه  س 10 – ش 55 +
5 پويايي دروني فقه مجله حوزه  س10– ش 58- آبان 72 +
6 بایستگی فلسفی وفلسفه بایسته مجله حوزه  س10– ش 58- آبان 72 +
7 علم و دين از نظر سيد جمال مجله حوزه  س 10 – ش 60 – 59 ندارد
8 دين و  تكنولوژي (5) مجله حوزه  س 11 – ش 62 +
9 دين و  تكنولوژي (6) مجله حوزه  س 12 – ش 67 +
10 مهدويت  و مدينه فاضله مجله حوزه س 12 – ش 71-70 +
11 ياد نامه ملاصدرا (1) مجله حوزه   ش 92 ندارد
12 يادنامه ملاصدرا (2) مجله حوزه س 16 –  ش 93 ندارد
13 وجود رابط از نگاه ملاصدرا مجله حوزه س 16 –  ش 93 +
14 امام و روشنفكران (1) مجله حوزه س 16 – ش 95 – 94 +
15 عقلانيت در تمدن اسلامی مجله حوزه    ش 104-109 +
16 درآمدی برشناخت انسان جدید مجله حوزه  س81 ش109 +
17 سنت وتجدددرنهضت مشروطيت مجله حوزه س20- ش 118– 117 +
18 جريان شناسي فرهنگي وخویشتن شناسی مجله حوزه  ش 119 +
19 جريان شناسي عرفاني مجله حوزه  ش   120 ندارد
20 بررسی تطبیقی هرمنوتيك فلسفی وآرای روشنفكران مسلمان تابستان 1381 مطالعات اسلامی +
21 هرمنوتيك به مثابه روش تحقيق در علوم ديني 1386 فصلنامه پژوهشهاي فلسفي – كلامي +
22 تأثیرات عقل فلسفی بر کلام شیعه تاریخ شکل گیری و تحول کلام فلسفی شیعه چالش های جدید بهاروتابستان 1388 فصلنامه علمی- پژوهشی شیعه شناسی +
23 مطهری ونواندیشی دینی پاییزوزمستان 1388 مطالعات اسلامی +
24 نقدعقل عربی- اسلامی دردیدگاه جابری وارکون زمستان 1388 پژوهش های فلسفی- کلامی +
25 استعاره: مفهوم، نظریه هاوکارکردهای آن درتعلیم وتربیت 1389 مطالعات تربیتی وروان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد +
26 رویکردتربیت دینی باتوجه به دو مولفه عقل محوری وایمان محوری 1389 مطالعات تربیتی وروان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد +
27 تحلیلی ازبرخی مبانی وپیش فرض های معرفتی موافقان ومخالفان علم دینی پاییزوزمستان 1389 روش شناسی علوم انسانی +
28 روش شناسی مواجهه صدرالمتألهین باکلام شیعی پاییزوزمستان 1389 پژوهشنامه فلسفه دین +
29 بررسی تطبیقی مبانی مشترک تفسیرقرآن وهرمنوتیک کلاسیک زمستان 1389 فصلنامه علمی- پژوهشی اندیشه نوین دینی +
30 ارائه تصویری دیالوگی از علوم انسانی دینی تیر     1390 الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ندارد
31 عقلانیت فلسفی عقلانیت دینی اردیبهشت 1391 نخستین همایش سیره و معارف رضوی +
32 بازخوانی نظریه فطرت دینی دررویکردمعناگرایی ویکتورفرانکل بهار 1391 قبسات +
33 فلسفه اسلامی وسَندروم انزوا وتصلب شرایین ارتباطی پاییز     1391 همایش بین المللی روزجهانی فلسفه +
34 تربیت دینی براساس باورهای متناقض نمای کی یر کگور بهاروتابستان 1391 پژوهش نامه مبانی تعلیم وتربیت،دانشگاه فردوسی مشهد +
35 تحلیلی ازنظریه های ترکیبی دراخلاق اسلامی:بررسی موردی نظریه ی مصباح یزدی وسروش پاییز 1391 فصلنامه علمی- پژوهشی اندیشه نوین دینی +
36 پلورالیسم انفصالی و ارتباطی (مقایسه دو دیدگاه ویتگنشتاینی و گادامری) خرداد 1392 کنفرانس بین المللی فلسفه دین معاصر ندارد
37 استلزام های تدوین نظریهتربیتی درپارادایم پیچیدگی:منظری معرفت شناختی بهار و تابستان 1392 پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت +
38

رویکردساختارگرایی و             پسا ساختارگرایی درمواجهه بافرهنگ ونسبت آن با تعلیم وتربیت

اول خرداد1392 چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم وتربیت در ایران(مبانی فلسفی تحول درنظام آ.پ. ایران ) +
39 ایمان می آورم تابفهمم؛ تحلیلی برون گرایانه ازدیدگاه آگوستین پاییزوزمستان1392 پژوهش نامه فلسفه دین +
40 حکم ناپذیری مرتبه ذات الهی ودستگاه منطقی -معرفت شناختی ارسطویی زمستان 1392 حکمت معاصر +
41 هدفمندی آفرینش در فلسفه اسلامی و چالش های تربیتی آن خرداد 1393 چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران ندارد
42 حاکم مدینه فاضلهِ صدرالمتألهین در قیاس با ولیّ فقیهِ امام خمینی (ره) تابستان 1393 فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی +
43 پیوندسیاست وشریعت باتمرکزبرویژگی های رئیس مدینه،دراندیشه افلاطون وملاصدرا تابستان 1393 قبسات – سال نوزدهم +
44 حقیقت درحکمت متعالیه ملاصدراوهرمنوتیک فلسفی گادامر پاییزوزمستان 1393 آموزه های فاسفه اسلامی-ش15 +
45 نسبت شهودوهوش درفلسفه برگسون پاییزوزمستان 1393 پژوهشهای فلسفی – ش 15 +
46 کثرت گرایی فرهنگ دینی در نگاه ویتگنشتاین و گادامر خرداد 1393 کنفرانس بین المللی دین، اخلاق و فرهنگ ندارد

کتاب ها :

ردیف عنوان کتاب تاریخ چاپ ناشر

ملاحظات

تألیف/ترجمه

قابلیت دانلود
1 هرمنوتيك و نو انديشي ديني چاپ اول زمستان 1386

انتشارات پژوهشكده علوم و فرهنگ  اسلامي دفتر تبلیغات اسلامی- قم

تألیف ندارد

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین مطالب وب سایت