کامل ترین مجموعه آثار پژوهشی؛ مقاله، تألیف، ترجمه.... استاد دکتر علیرضا کهنسال

1- برای دریافت اصل مقاله ها برروی عنوان وتوضیحات مربوطه کلیک نمایید.

2- درمواردی که مقاله یااثری درفهرست موجودنیست ویا درستون «قابلیت دانلود» کلمه «ندارد» نوشته شده است، اصل مقاله دردسترس اینجانب نبوده است چنانچه فایل آن رادراختیاردارید به ایمیل من ارسال بفرمایید. 

yazdan_bakhsh@yahoo.com

3-مقاله های دیگری ازاستادگرامی وجودداردکه به محض دریافت اضافه وبارگزاری خواهدگردید.

 

مجموعه آثارپژوهشی استاددکترعلیرضاکهنسال

(براساس سال انتشار) 

مقاله ها :

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ چاپ

نشریه

ملاحظات

نگارش/ترجمه

قابلیت دانلود

1

تأمل در تسلسل

تابستان1381

نشریه دانشکده الهیات- ش 56

+

2

دگرگون ساختن و فرو کاستن مغالطات

1382

نشریه دانشکده الهیات - ش 59

+

3

اشتراک معنوی امکان

بهاروتابستان1389

حکمت معاصر- ش 1

+

4

ماده ابداع درصورت برهان

بهاروتابستان1390

فلسفه وکلام اسلامی- ش 86

+

5

پدیدارشناسی تجربی زیارت امام رضا (ع)

1391

مطالعات اجتماعی ایران ش 3 و 4

+

6

نسبت مدرنیته بامدرنیسم

1391

معارف عقلی

ندارد

7

نگرشی منطقی به برهان حفظ ونقل شرع

پاییزوزمستان1391

آموزه های فلسفه اسلامی- ش 11

+

8

تفسیردهروسرمد

آموزه های فلسفی-کلامی

ندارد

9

کاربرد مفهوم مشتق در حکمت متعالیه

1392

خردنامه صدرا ش 72

+

10

مفهوم خلاء و دلایل اثبات و ابطال آن

1392

آموزه های فلسفه اسلامی ش 13

+

11

بررسی تبعیت دلالت ازاراده از منظر ابن سینا و خواجه نصیرالدین

1393

فلسفه وکلام اسلامی ش 1

+

12

عصمت فرشتگان شواهد موافق و مخالف

1393

اندیشه نوین

+

13

تفاوتهای حکمت مشاء و حکمت متعالیه

مجله حوزه شماره 92

+

14

تاملی دربرهان های عصمت امام

بهاروتابستان1392

آموزه های فلسفه اسلامی

+

15

مسأله اتحادعاقل ومعقول درچنبره تعالی تفکرسینوی

پاییزوزمستان1393

پژوهش های هستی شناختی

+

کتاب ها :

ردیف

عنوان کتاب

تاریخ چاپ

ناشر

ملاحظات

تألیف/ترجمه

قابلیت دانلود

1

کتاب نهج الحق و کشف الصدق اثرعلامه حلی

1379

تاسوعا

ترجمه

ندارد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین مطالب وب سایت