راهنمای کارهای عملی وتحقیق وپژوهش دانشجویان من (ش1-مهر 1400) (علوم پزشکی وارستگان، بینالود، بهشتی، ثامن الحجج ع)

راهنمای کارهای عملی وتحقیق وپژوهش دانشجویان من (1 مهر1400)

در درس های اندیشه اسلامی1 و2- انسان شناسی- حقوق سیاسی و اجتماعی، تفسیر موضوعی قرآن

 در دانشگاه های:

(علوم پزشکی وارستگان، بینالود، بهشتی، ثامن الحجج ع)

 

www.ali-yazdanbakhsh.ir

شاخص اول- آزمون پایان نیمسال از منابع تعیین شده (حداکثر5 نمره).  

شاخص دوم- تعامل و عملکرد کلاسی و شرکت فعال در کلاس (حداکثر5 نمره). 

برای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ارائه الزامی و جزئی از تعامل کلاسی است. 

شاخص سوم- اخذگواهی گذراندن دوره های آموزشی در سامانه آموزش مجازی معارف (حداکثر5 نمره).   http://ec.nahad.ir

1- ضروری و الزامی است که دانشجویان من با ثبت نام و گذراندن درس های مربوطه و اخذ گواهی پایانی در سامانه فوق نسبت به کسب 5 نمره از نمره پایانی درس خود اقدام نمایند.

2- دانشجویان وارد سامانه آموزش مجازی دانشگاهیان به آدرس Ec.nahad.ir شده ودرسامانه عضوشوند.

3- باتوجه به عناوین آموزشی تعیین شده در قسمت دانشگاه محل تحصیلتان ودرنظر گرفتن عنوان درسی و استاد مربوطه (علی اصغریزدان بخش) نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.

4- دانشجویانی که اندیشه اسلامی1 دارند می توانند از درس های اندیشه اسلامی1 و یا انسان در اسلام و یا هر دو عنوان انتخاب نمایند.

5- بازای هر سه جلسه اخذ گواهی گذراندن دروس آزمون های فوق، یک نمره از نمره پایان ترم هر درس به دانشجو تعلق خواهد گرفت.

6- آخرین مهلت گذراندن آزمون های فوق دهم دی ماه 1400 خواهد بود و پس از آن سیستم بسته خواهد شد.

شاخص چهارم- انتخاب یک یا چند مورد از فعالیت های ذیل جهت کسب 5 نمره باقیمانده:  

✅ الف- ارائه درس درکلاس برخط با استفاده از پاورپوینت و یا سایر محتواهای تولید شده

1- در ارائه درس تهیه پاور الزامی بوده و باید براساس زمان بندی اعلامی نماینده کلاس توسط دانشجویان داوطلب صورت بپذیرد.

2- با توجه به محدودیت تعداد و زمان ارائه اولویت با کسانی است که زودتر با نماینده کلاس هماهنگ نموده و تاریخ و مبحث ارائه را مشخص نمایند.

3- ارائه درس می تواند به صورت انفرادی ویا به صورت گروه دو نفره انجام بپذیرد.

4- هر ارائه بسته به کیفیت کار می تواند تا 3 نمره برای هر دانشجو داشته باشد.

5- ارائه برای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان الزامی و برای دانشجویان سایر دانشگاه ها اختیاری است.

 ✅ ب- خلاصه نویسی/ طرح پرسش های تشریحی /طرح پرسش های چهارگزینه ای/ و یا تهیه پاورپوینت از کل کتاب

1- این قسمت در گروه های3 تا 4 نفره به صورتی باید انجام شود که هرگروه خلاصه، پرسش های تشریحی وچهارگزینه ای ذکر شده را در کل کتاب درسی بصورت کامل و در یک فایل انجام دهند که بر اساس کمیت و کیفیت انجام کار به هر دانشجو از یک نمره تا پنج نمره تعلق می گیرد.

2- کلیه عناوین و سرفصل ها در وسط صفحه با فونتB Lotus 14 پررنگ و دقیقاً مانند کتاب نوشته شده و فونت متن های فارسیB Lotus   12 نازک ومتن های انگلیسی   Times New Roman 12 باشند.

3- ابتدا خلاصه متن کتاب نوشته شده و بدنبال آن پرسش های تشریحی و در پایان هرپرسش، پاسخ تشریحی آن بیان شود و در ادامه پرسش های چهارگزینه ای و در انتهای کلیه پرسش های چهارگزینه ای یک فصل یا بخش، پاسخ های آن بیان شود.

4- در هنگام تحویل نهایی کار، باید علاوه بر فایل word ، فایلpdf نیز ارسال شوند.

5- فایل مربوطه هیچگونه کادر یا حاشیه ای نباید داشته باشد.

6- خلاصه کردن نباید موجب حذف مطالب مهم ونیمه مهم گردد.

7- پرسش های تشریحی خیلی کوتاه و خلاصه نبوده و باید از مطالب مهم و نسبتا طولانی طرح شود.                          

در طراحی پرسش های چهارگزینه ای مواردذیل درنظر گرفته شود:

1- پاسخنامه در آخر مطالب به صورت خطی مانند نمونه ذیل نوشته شود:

پاسخنامه: 1-3 * 2-4 * 3-2 و.....

2-گزینه ها بصورت 1 -2 - 3- 4 شماره گزاری گردند و از درج الف ، ب ، ج، د .....خودداری شود.

3- بعد از شماره هرتست خط فاصله گذاشته شود (ازدرج نقطه و پرانتزو....به جای خط فاصله خودداری شود)

4- فعل های منفی باید پررنگ یا زیرخط دار باشند.

5- در گزینه ها ازآوردن کلماتی مانند: هیچ کدام ، همه موارد ،گزینه 1 و2 و....خودداری شود.

6- در شروع هر فصل یا بخش شماره گزاری پرسش های تشریحی ازعدد 1 آغاز شده و تا پایان پرسش های چهار گزینه ای همان فصل ادامه پیدا کرده و در فصل یا بخش بعد دوباره ازعدد 1 شروع می شوند.

7- موارد مهم مربوط به فنون سنجش واندازه گیری در طرح پرسش ها مورد توجه قرار گیرد.

8- پس از انجام سه چهار صفحه، باید نمونه کار برای غلط گیری و راهنمایی های لازم به من تحویل داده شود، زیرا با ارسال کل کار، با توجه به دقت و کیفیت و... فقط نمره محاسبه و درج می گردد و جهت رفع اشکال برگشت داده نخواهد شد.

✅ پ- نوشتن مقاله

1- پس ازانتخاب همایش یاکنفرانس (ازقسمت همایش های درحال برگزاری در سایت من نیز می توان کمک گرفت) محور مورد نظر را نیز انتخاب نموده وبرای تعیین موضوع مقاله و مراحل انجام کاربا بنده هماهنگ شود.

2- موارد ذیل به معنای تکمیل وپذیرش انجام کاراست:

تأیید اتمام کارمقاله توسط بنده، ارسال مقاله به همایش مربوطه، اخذپذیرش، چاپ مقاله.

3- به مقاله های چاپ شده قبل، یا مواردی که هماهنگی لازم با من صورت نگرفته امتیاز و نمره ای تعلق نمی گیرد.

4- تدوین مقاله به صورت انفرادی بوده و می تواند 1 تا 10 نمره را به خود اختصاص دهد.

چند تذکر

1- عدم رعایت هریک از مواردذیل هرچندبسیارجزئی باشد موجب ناقص بودن کاروازبین رفتن زحمات شماخواهدگردید.

2- هردانشجو پس از انتخاب یکی از کارهای فوق بعنوان کارعملی، پس از اطلاع به من و ثبت در لیست کلاسی من، می تواند تنهایی یاگروهی، شروع به کارنماید.

3- کلیه یادداشت ها ومتن های دستی کارهای انجام شده، جهت بررسی لازم باید تا زمان اعلام نمره نگهداری شود.

4- عنوان یا اسم هر فایل ارسالی باید شامل این موارد باشد:

عنوان درس- نوع و مقدار کار- فقط نام خانوادگی تهیه کنندگان

(به عنوان مثال: اندیشه1- خلاصه و پرسش کل کتاب-حسینی- جعفرزاده- محمدنژاد)

5-آخرین مهلت تحویل کارهای دانشجویان من تا 10 دی 1400 و منحصرا از طریق ایمیل ذیل خواهد بود.

7- راهنمایی بیشتر از طریق ارتباط با نماینده کلاس و در صورت ضرورت از طریق:

www.ali-yazdanbakhsh.ir

yazdan_bakhsh@yahoo.com

http://eitaa.com/yazdanbakhsh

https://instagram.com/yazdanbakhsh_aliasghar

      

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید