آدرس کلاس های مجازی من- نیمسال اول، 1401-1400

آدرس کلاس های مجازی من:   www.ali-yazdanbakhsh.ir

نیمسال اول 1401-1400

آدرس کلاس های مجازی من مهر1400

.............

دانشگاه فردو سی مشهد:

فر0

برخط(همزمان) وبینار                                                                     https://webinar.um.ac.ir

 برون خط(غیر همزمان) سامانه ویروم                       https://vroom.um.ac.ir/yazdanbakhsh

...........................................................

 دانشگاه علوم پزشکی وارستگان؛ برخط(همزمان)     

وار

       http://lms.varastegan.ac.ir/moodle

...........................................................

دانشگاه فرهنگیان مشهد؛ پردیس شهید بهشتی

فرهن

برخط(همزمان)                                                        http://lms.cfu.ac.ir/main/index.php

 برون خط(غیر همزمان)                                                          https://shamim.cfu.ac.ir/login

...........................................................

 دانشگاه فرهنگیان مشهد؛ دانشکده ثامن الحجج(ع)

فرهن2

برخط(همزمان)                                                      http://lms1.cfu.ac.ir/main/index.php

 برون خط(غیر همزمان)                                                           https://shamim.cfu.ac.ir/login

...........................................................

 موسسه آموزش عالی بینالود مشهد؛ برخط(همزمان) 

بینا

                      http://lms.binaloudunv.ir

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید