راهنمای کارهای عملی و تحقیق و پژوهش دانشجویان من- اسفند1400

 راهنمای کارهای عملی و تحقیق و پژوهش دانشجویان من

(در دانشگاه های علوم پزشکی وارستگان، بینالود مشهد، خردگرایان مطهر )  

 اسفند ماه 1400

عکس جنبه تزئینی دارد

تدریس مجازی1400 دودریافت راهنماdanloud pdf

 

راهنمای کارهای عملی و تحقیق و پژوهش دانشجویان من- نیمسال دوم 1401-1400

(ش1- اسفند 1400)                                         www.ali- yazdanbakhsh.ir

✅ شاخص اول- آزمون پایان نیمسال از منابع تعیین شده (صفر تا 5 نمره)

✅ شاخص دوم- تعامل و عملکرد کلاسی و شرکت فعال در کلاس (صفر تا 5 نمره)

- این شاخص براساس عملکرد دانشجو در کلاس های درس اعم از حضور فعال، پرسش وپاسخ، هماهنگی با استاد و نماینده کلاس بوده و ارائه درس درکلاس برخط با استفاده از پاورپوینت و یا سایر محتواهای تولید شده نیز از جمله مهم ترین موارد تعامل است.

1- درصورت همکاری با واحد فرهنگی و یا سایر دوائر دانشگاه و شرکت در فعالیت های مرتبط با عنوان درسی شما، بر اساس نوع و میزان فعالیت، به نمره شما افزوده خواهد شد.

2- در ارائه درس تهیه پاور الزامی بوده و باید براساس زمان بندی اعلامی نماینده کلاس، توسط دانشجویان داوطلب صورت بپذیرد.

3- با توجه به محدودیت تعداد و زمان ارائه اولویت با کسانی است که زودتر با نماینده کلاس هماهنگ نموده و تاریخ و مبحث ارائه را مشخص نمایند.

4- ارائه درس با هماهنگی با نماینده کلاس می تواند به صورت گروه های سه نفره یا دونفره یا انفرادی صورت بپذیرد.

5- هر ارائه با توجه به کیفیت کار می تواند از 1 تا 3 نمره برای هر دانشجو داشته باشد.

✅ شاخص سوم - اخذگواهی گذراندن دوره های آموزشی در سامانه آموزش مجازی معارف (صفر تا 5 نمره)  

1- لازم است که دانشجویان من با ثبت نام و گذراندن درس های مربوطه و اخذ گواهی پایانی در سامانه فوق نسبت به کسب حداکثر 5 نمره از نمره پایانی درس خود اقدام نمایند.

2- دانشجویان وارد سامانه آموزش مجازی دانشگاهیان به آدرس https://maaref.ecnahad.ir شده ودرسامانه عضوشوند.

3- باتوجه به عنوان های تعیین شده و تکمیل هر قسمت، نام دانشگاه محل تحصیل، عنوان درس مربوطه و انتخاب نام استاد مربوطه (علی اصغریزدان بخش) نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.

4- دانشجویانی که اندیشه اسلامی1 دارند می توانند از درس های اندیشه اسلامی1 و یا انسان در اسلام و یا هر دو عنوان انتخاب نمایند و دانشجویانی که اندیشه اسلامی2 دارند می توانند از درس های اندیشه اسلامی2 و یا حقوق سیاسی و اجتماعی و یا هر دو عنوان انتخاب نمایند.

5- بازای قبولی و گذراندن هر سه جلسه (بدون توجه به نمره کسب شده) از آزمون های فوق، یک نمره از نمره پایان ترم هر درس به دانشجو تعلق خواهد گرفت.

6- آخرین مهلت گذراندن آزمون های فوق پایان خرداد 1400 بوده و پس از آن سیستم بسته خواهد شد.

✅ شاخص چهارم - انتخاب یک یا چند مورد از فعالیت های ذیل جهت کسب نمرات باقیمانده(صفر تا 5 نمره)

الف- خلاصه نویسی، طرح پرسش و پاسخ های تشریحی و طرح پرسش و پاسخ های چهارگزینه ای

1- این قسمت در گروه های 6 نفره به صورتی باید انجام شود که هرگروه خلاصه، پرسش های تشریحی وچهارگزینه ای ذکر شده را در کل کتاب درسی بصورت کامل و در یک فایل انجام دهند که بر اساس کمیت و کیفیت انجام کار به هر دانشجو از یک نمره تا پنج نمره تعلق می گیرد.

2- کلیه عناوین و سرفصل ها در وسط صفحه با فونتB Lotus 14 پررنگ و دقیقاً مانند کتاب نوشته شده و فونت متن های فارسیB Lotus   12 نازک ومتن های انگلیسی Times New Roman 12 باشند.

3- ابتدا خلاصه متن کتاب نوشته شده و بدنبال آن پرسش های تشریحی و در پایان هرپرسش، پاسخ تشریحی آن بیان شود و در ادامه پرسش های چهارگزینه ای و در انتهای کلیه پرسش های چهارگزینه ای یک فصل یا بخش، پاسخ های آن بیان شود.

4- در هنگام تحویل نهایی کار، باید علاوه بر فایل word ، فایلpdf نیز ارسال شوند.

5- فایل مربوطه هیچگونه کادر یا حاشیه ای نباید داشته باشد.

6- خلاصه کردن نباید موجب حذف مطالب مهم ونیمه مهم گردد.

7- پرسش های تشریحی خیلی کوتاه و خلاصه نبوده و باید از مطالب مهم و نسبتا طولانی طرح شود.                          

در طراحی پرسش های چهارگزینه ای مواردذیل درنظر گرفته شود:

1- پاسخنامه در آخر مطالب به صورت خطی مانند نمونه ذیل نوشته شود:

پاسخنامه: 1-3 * 2-4 * 3-2 و.....

2-گزینه ها بصورت 1 -2 - 3- 4 شماره گزاری گردند و از درج الف ، ب ، ج، د .....خودداری شود.

3- بعد از شماره هرتست خط فاصله گذاشته شود (ازدرج نقطه و پرانتزو.... به جای خط فاصله خودداری شود)

4- فعل های منفی باید پررنگ یا زیرخط دار باشند.

5- در گزینه ها ازآوردن کلماتی مانند: هیچ کدام ، همه موارد ،گزینه 1 و2 و.... خودداری شود.

6- در شروع هر فصل یا بخش شماره گزاری پرسش های تشریحی ازعدد 1 آغاز شده و تا پایان پرسش های چهار گزینه ای همان فصل ادامه پیدا کرده و در فصل یا بخش بعد دوباره ازعدد 1 شروع می شوند.

7- موارد مهم مربوط به فنون سنجش واندازه گیری در طرح پرسش ها مورد توجه قرار گیرد.

8- پس از تنظیم سه چهار صفحه، برای اطمینان خاطر می توانید نمونه کار خودتان را در گروه برای غلط گیری و راهنمایی های لازم در معرض نگاه دوستانتان قرار دهید، زیرا با ارسال کل کار، با توجه به دقت و کیفیت و... فقط نمره محاسبه و درج می گردد و جهت رفع اشکال برگشت داده نخواهد شد.

ب- گروه های مذکور به جای مورد الف(خلاصه و ...) می توانند تهیه پاور پوینت از کل کتاب را بر عهده بگیرند.

1– در صورت انتخاب این مورد، حتما باید قبل از شروع به فعالیت، چند اسلاید از یک درس به صورت آزمایشی تهیه و به بنده تحویل داده شود و در صورت تایید می توانید کار را ادامه دهید.

2– در تهیه پاورپوینت، استفاده از نوع و اندازه خط و رنگ و .... با توجه به انتخاب شما خواهد بود.

پ- نوشتن مقاله

1- پس ازانتخاب همایش یاکنفرانس (ازقسمت همایش های درحال برگزاری در سایت من نیز می توان کمک گرفت) محور مورد نظر را نیز انتخاب نموده وبرای تعیین موضوع مقاله و مراحل انجام کاربا بنده هماهنگ شود.

2- موارد ذیل به معنای تکمیل وپذیرش انجام کاراست:

تأیید اتمام کارمقاله توسط بنده، ارسال مقاله به همایش مربوطه، اخذپذیرش، چاپ مقاله.

3- به مقاله های چاپ شده قبل، یا مواردی که هماهنگی لازم با من صورت نگرفته امتیاز و نمره ای تعلق نمی گیرد.

4- تدوین مقاله به صورت انفرادی بوده و با توجه به کیفیت کار می تواند علاوه بر 5 نمره اعلام شده، نمرات بیشتری را داشته باشد.

ت- سایر موارد

- در رابطه با شاخص چهارم دانشجویانی که در زمینه های گوناگون از قبیل ساختن کلیپ، تهیه کتاب صوتی و ... توانایی و مهارت دارند و آمادگی کار در این رابطه را با محوریت منبع درسی خود را دارند می توانند در این زمینه با من گفتگو نمایند.

- با توجه به کیفیت و نوع کار موارد مربوط به قسمت (ت) می تواند علاوه بر 5 نمره اعلام شده، نمرات بیشتری را داشته باشد.

چند تذکر

1- عدم رعایت هریک از مواردذیل هرچندبسیارجزئی باشد موجب ناقص بودن کاروازبین رفتن زحمات شماخواهدگردید.

2- هردانشجو پس از انتخاب یکی از کارهای فوق بعنوان کارعملی، پس از اطلاع به من و ثبت در لیست کلاسی من، می تواند تنهایی یاگروهی، شروع به کارنماید.

3- کلیه یادداشت ها ومتن های دستی کارهای انجام شده، جهت بررسی لازم باید تا زمان اعلام نمره نگهداری شود.

4- عنوان یا اسم هر فایل ارسالی باید شامل این موارد باشد:

عنوان درس- نوع و مقدار کار- فقط نام خانوادگی تهیه کنندگان

(به عنوان مثال: اندیشه1- خلاصه و پرسش کل کتاب-حسینی- جعفرزاده- محمدنژاد) ویا (اندیشه1- پاور کل کتاب-حسینی- جعفرزاده- محمدنژاد)

5- تعداد صفحات خلاصه شده، تعداد پرسش های تشریحی، تعداد پرسش های چهار گزینه ای و تعداد اسلایدهای پاورپوینت کل کتاب باید بر اساس موارد مهم درس ها باشد و این امر می تواند نقشی مهم در تعیین کیفیت کار داشته باشد.

6- آخرین مهلت تحویل فایل های مربوطه پایان خرداد ماه شما خواهد بود.

راهنمایی بیشتر از طریق ارتباط با نماینده کلاس و در صورت ضرورت از طریق:

yazdan_bakhsh@yahoo.com                       http://eitaa.com/yazdanbakhsh                    

https://instagram.com/yazdanbakhsh_aliasghar

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید