اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) فصل 5 - مبانی نگرش امام خمینی به سیاست خارجی و نظام بین الملل - powerpoint -گردآوری زهرا عرب

 اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

فصل 5 - مبانی نگرش امام خمینی به سیاست خارجی و نظام بین الملل

گردآوری از:زهراعرب

 

                                    حجم فایل:  MB 357                 نوع فایل : power point                استادحسینی شاهرودی

                                           

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید