همکلاسی های ما سه نفر؛ عبدالرحیم قنوات، محمدتقی قبولی درافشان و علی اصغر یزدان بخش(کفاش) دانشجویان ورودی سال 1363 دانشکده الهیات شهید مطهری- دانشگاه فردوسی مشهد

چاپ

همکلاسی های ما سه نفر؛

عبدالرحیم قنوات                محمدتقی قبولی درافشان                   علی اصغر یزدان بخش(کفاش)

دانشجویان ورودی سال 1363

دانشکده الهیات شهید مطهری- دانشگاه فردوسی مشهد

 

اطلاع از وضعیت یا شماره همراه یا پست الکترونیک دوستان ذیل را به این شماره یا ایمیل اطلاع دهید

      yazdan_bakhsh@yahoo.com       

09012958877

 

به نام خدا

سلام به همه دوستان و همکلاسی های قدیم.تشکیل این گروه نتیجه گفتگوی ما سه نفر: قبولی درفشان، یزدان بخش (کفاش) و قنوات بوده است.هدف از تاسیس این صفحه زمینه سازی برای تشکیل گروهی مجازی (الهیات مشهد - مهر 1363) و یا یک دیدار دسته جمعی در دانشکده وباخبر شدن از حال و روز همدیگر است؛ یاد گذشته ها کردن و این جور حرفها. هیچ قصد دیگری بخصوص مقاصد سیاسی در میان نیست.از دوستان عزیز درخواست داریم با ارسال اطلاعات تماس با خود به آدرس بالا به این جمع بپیوندند.
 منظر دیدار شما هستیم.ارادتمندان شما   قبولی درفشان، یزدان بخش (کفاش)، قنوات

 

 

 نام و نام خانوادگی و رشته تحصیلی                                                             وضعیت در حال حاضر

رستم اسدی شمس آبادی الهیات و معارف اسلامی     
فرهاد قربان نژاد الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
معصومه ریعان الهیات و معارف اسلامی
علی اکبر ابراهیمی بشکانی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
فرشته اسراری دبیری الهیات و معارف اسلامی
زهرا اقامحمدیان شعرباف الهیات و معارف اسلامی
مژگان آقایی الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
احمدرضا اکرامی فرد الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
حسین انگورج تقوی دبیری الهیات و معارف اسلامی
رحیم انور خلیفه لو الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
خدیجه آوار الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
محسن بوجاری دبیری الهیات و معارف اسلامی
محمد بیدهندی الهیات و معارف اسلامی
سیدعبدالرضا حسینی فرد الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
محمدرضا جواهری الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی      عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد 
محمد امین فرد دبیری الهیات و معارف اسلامی
نگار چهل ایرانی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
براتعلی حاتمی الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
اکبر حسن زاده گلشانی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
علی اکبر حسینی معصوم الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
علی محمد خادمی زاده الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
فتانه درتاج الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
فربانعلی رحیم اوغلی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
فاطمه رفیعی شیرایه الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
زهرا زرگرانی الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
زهرا سرجوانی شیراز الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
علی سرگلزائی نظام دوست دبیری الهیات و معارف اسلامی
سیدعلی سعیدی سعیدابادی الهیات و معارف اسلامی
مرضیه سیستانی دبیری الهیات و معارف اسلامی
سیدحسین شاهین الهیات و معارف اسلامی
محمد شفیعی دبیری الهیات و معارف اسلامی
محمداسماعیل صالحی مقدم الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
مهران صمیمی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
ذالفقار طاعت نژاد دبیری الهیات و معارف اسلامی
غلامرضا طاهری کلاته سری دبیری الهیات و معارف اسلامی
محمد طبیعی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
زهرا عراق سلطانی دبیری الهیات و معارف اسلامی
فرحناز عفیفی ثابت دبیری الهیات و معارف اسلامی
داود عمرانی دبیری الهیات و معارف اسلامی
راضیه فاموریان دبیری الهیات و معارف اسلامی
سیمین فرزاد الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
طاهره بیگم فقیهی الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
شمس قانع دبیری الهیات و معارف اسلامی
سیدمحمدتقی قبولی درافشان الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی  عضو هیئت علمی گروه فقه و مبانی حقوق دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
عبدالرحیم قنوات الهیات و معارف اسلامی                         عضو هیئت علمی گروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد                                            
حسین کازرانی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

علی اصغر کفاش (یزدان بخش)                                     استاد دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی خراسان رضوی- مدیر فرهنگی دانشگاه بینالود طرقبه
ام البنین گریانلو دبیری الهیات و معارف اسلامی
مختار مالداری دبیری الهیات و معارف اسلامی
حسین مجتبوی دبیری الهیات و معارف اسلامی
محمد سلطانی فر الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
سوری محمدیان امیری دبیری الهیات و معارف اسلامی
فرشته انوری مقدم الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
محمد مرادقلی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
مرتضی مروج هرسینی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
محمدحسین مقبلی هنزایی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
سیدمحمد موسوی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
میرحمید میرسلیمانی عزیزی دبیری الهیات و معارف اسلامی
محمد میری الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
مرضیه ناحی الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
مسعود نمازی زادگان الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث       کارشناس گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد 
جواد نمازی مکی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
فریبا نیک خلق دبیری الهیات و معارف اسلامی
حسن یزدانی الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
زهرا ایزدی نژاد دبیری الهیات و معارف اسلامی
اعظم ممیزان دبیری الهیات و معارف اسلامی
مریم براهوتی جهانشاهی دبیری الهیات و معارف اسلامی
فاطمه گلپایگانی الهیات و معارف اسلامی
حشمت آشنائی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
سیدقربان حسینی سکه الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
زهرا خراسانچی دبیری الهیات و معارف اسلامی
  920717ghabooli1.jpg

 

hamkelasiha-1363.jpg