راهنمای کارهای عملی، دانشجویان من- شماره7- بروز رسانی 5 خرداد 99

چاپ
 
 راهنمای کارهای عملی، دانشجویان من- شماره 7- نحوه تحویل یا ارسال فایل فعالیت ها
بروز رسانی- 5 خرداد99
  راهنمای شماره 3
  راهنمای شماره 2

 راهنمای شماره 1

راهنمای7الفراهنمای7ب

با سپاس از همکاری شما دانشجویان گرامی، در رابطه با شیوه ارسال یا تحویل فایل فعالیت های درسی اعم از، تصویرگواهی آزمون های مجازی، پاورپوئنت، خلاصه نویسی و طرح پرسش و پاسخ، مقاله و ... به اطلاع می رساند:
1- آخرین مهلت ارسال یا تحویل فایل های فعالیت ها آخرین روز خرداد99 بوده که می توانید با توجه به برنامه احتمالی حضور اساتید در دانشگاه ها بصورت حضوری تحویل داده و یا منحصرا از طریق یکی از سه آدرس:
ایمیل yazdan_bakhsh@yahoo.com - سروش sapp.ir/yazdanbakhsh - ایتا @yazdanbakhsh
ارسال نمایید، کارهایی که با تاخیر(حتی یک روز) ارسال شوند، بررسی نخواهند شد و نمره ای به آنها تعلق نمی گیرد.
2- هیچ فعالیتی تا کنون در لیست های من ثبت نگردیده است، بنابراین لازم است از این تاریخ به بعد کلیه کارهای انجام گردیده، در یک مرحله برای من ارسال شوند و از ارسال مجدد و یا ارسال فعالیت ها در چند مرحله اکیداً خود داری شود.
3- به همراه فایل word حتما فایل pdf نیز ارسال شود.
4- عنوان یا اسم هر فایل ارسالی باید شامل این موارد باشد: عنوان درس- نوع و مقدار کار- فقط نام خانوادگی تهیه کنندگان
به عنوان مثال: اندیشه1- خلاصه و پرسش کل کتاب- حسینی، جعفرزاده، محمدنژاد
5- پس از دریافت کار، بررسی های لازم در رابطه با دقت، کیفیت، کمیت، درصد خطا و... صورت گرفته و نمره مربوطه تعیین خواهد گردید و فایل مربوطه برگشت داده نخواهد شد.
6- مقاله نویسی، فقط شامل کسانی می شود که قبلا محور و موضوع و همایش را با من هماهنگ نموده اند بنابراین از ارسال مواردی که هماهنگی لازم با من صورت نگرفته خود داری نمایید.
7- فایل پاورپوئنت مربوط به افراد یک گروه و قسمتی از کتاب است که ارائه داده یا قرار بود ارائه دهند.
8- فقط در صورتی که سایت نهاد، تا آخر خرداد، اقدام به صدور گواهی پایانی دوره های آموزش مجازی ننماید، تاریخ تحویل این گواهی ها می تواند تغییر کند.
9- کلیه یادداشت ها ومتن های دستی کارهای انجام شده، جهت بررسی لازم باید تا زمان اعلام نمره نگهداری شود.
اطلاع رسانی ها در: (www.4sooy.ir) یا اینستاگرام (www.instagram.com/yazdanbakhsh_aliasghar