آیین نامه اجرایی اعطای بورس تحصیلی داخل کشور93/دانشجویان دکتری

اعلام دستورالعمل موقت بورس داخل کشور

جزئیات کامل دستورالعمل موقت بورس داخل کشور با استناد به آیین نامه اجرایی بورس تحصیلی داخل کشور مصوب سال ۶۹، ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان امور دانشجویان در تبیین موادی از آیین نامه اجرایی اعطای بورس تحصیلی داخل کشور مصوب سال ۶۹، برخی موارد برای دانشجویان دکتری متقاضی استفاده از بورس داخل در سال ۹۳ را اعلام کرد.

ماده۱: متقاضیان بورس(دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره دکتری) علاوه بر احراز شرایط ماده ۴ آیین نامه باید شرایط زیر را داشته باشند.

الف- شرایط تحصیلی: متقاضی باید در بین دانشجویان رشته تحصیلی خود در دوره کارشناسی ارشد حائز ده درصد اول رتبه ها بین ورودیهای همزمان خود در دانشگاه محل تحصیل بوده و نیز معدل دوره کارشناسی باید حداقل ۱۵ و معدل دوره کارشناسی ارشد وی باید حداقل ۱۷ باشد.

تبصره: تمام دوران تحصیلی متقاضی باید به صورت حضوری تمام وقت برگزار شده باشد.

ب- شرایط سنی: سن متقاضی در زمان پذیرش در دوره دکتری نباید بیش از ۳۰سال باشد (مدت خدمات سربازی به آن اضافه می شود.)

ماده ۲: در جذب متقاضیان بورس علاوه بر اولویتهای مندرج در ماده ۵ آیین امه، تصریح می شود که در شرایط یکسان اولویت جذب ابتدا با خانواده درجه یک شاهد و ایثارگر، سپس داوطلبان بومی و داوطلبان متاهل است.

ماده ۳: به منظور اطمینان از اجرایی شدن ماده ۸ آیین نامه لازم است متقاضیان شاغل یا دارای تعهد به دستگاههای اجرایی یا سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی موافقت انتقال از دستگاه مربوط به دانشگاه جایابی شده را پیش از ثبت نام ارائه کنند.

ماده۴: بررسی احراز شرایط، صلاحیتها و اولویتها در اعطای امتیاز بورس بر عهده سازمان امور دانشجویان است.

تبصره۱: به منظور افزایش دقت در تشخیص صلاحیتهای علمی متقاضیان از ایشان مصاحبه حضوری به عمل خواهد آمد.

تبصره۲: متقاضی باید در فراخوان مرکز جذب اعضای هیأت علمی شرکت کرده باشد.

تبصره۳: مسئولیت هر گونه اشتباه و مغایرت در اطلاعات تحصیلی و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی ارائه شده متوجه متقاضی است و در صورت احراز تخلف اداره کل بورس می تواند ضمن لغو پذیرش و بورس دانشجو نسبت به برآورد خسارت و مطالبه  آن اقدام کند.

ماده۵: زمان تحویل درخواست متقاضی به اداره کل بورس داخل، همراه با مدارک لازم شامل سوابق تحصیلی نباید بیش از سه سال از آغاز تحصیل در دوره دکتری گذشته باشد.

ماده۶: متقاضیان جذب در دانشگاههای تک جنسیتی باید از همان جنس باشند.

ماده ۷: لازم است دانشگاه متقاضی جذب دانشجوی بورسیه همزمان با معرفی وی به سازمان، صورتجلسه هیأت اجرایی جذب و فرم تکمیل شده حاوی شرایط و اولویتهای مندرج در آیین نامه و این دستورالعمل را به همراه اظهارنظر علمی گروه آموزشی یا پژوهشی مربطو به اداره کل بورس ارسال کند.

ماده۸: از آنجا که دانشجوی بورسیه باید به طور تمام وقت به تحصیل اشتغال داشته و شغل دیگری نداشته باشد، در راستای مواد ۹ تا ۱۵ آیین نامه اجرایی، اداره کل بورس می تواند در صورت احراز هرگونه تخلف از مقررات یا کوتاهی در امر اشتغال به تحصیل و ارسال گزارشهای لازم، امتیاز بورس را از دانشجوی بورسیه سلب و مقرری وی را قطع کند که در این صورت جایابی نیز منتفی می شود.

ماده ۹: بورس تحصیلی امتیاز اعطایی از طرف سازمان امور دانشجویان است و این سازمان پس از احراز صلاحیت های لازم، در صورت وجود اعتبار اقدام می کند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین مطالب وب سایت