سرفصل های درس اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

2 واحدنظری - کددرس 033 ازمجموعه 3 ، دروس انقلاب اسلامی

هدف:

آشنایی با بنیادها  چارچوب و اصول اندیشه سیاسی بنیان گذار جمهوری اسلامی و شناخت سیره و قواعد حاکم بر رفتار سیاسی ایشان .

سرفصل ها :(برای 32 ساعت نظری دریک نیمسال تحصیلی)

1-زندگی علمی-  سیاسی امام خمینی

2- مبانی معرفتی و اعتقادی اندیشه های سیاسی امام

3- مروری بر اصول اندیشه سیاسی امام

1-3- ضروت حکومت اسلامی

2-3- معیار مشروعت حکومت اسلامی

3-3- ولایت مطلقه فقیه

4- مسایل ومحورهای مهم دردیدگاههاواندیشه سیاسی امام

1-4- جمهوری اسلامی

2-4- جایگاه مجلس وقانون گذاری

3-4- نقش مردم در حکومت

4-4- انتخابات واراده عمومی

5-4- قانون اساسی

6-4- احزاب وگروهاومشارکت سیاسی

7-4- اصول ومبانی سیاست خارجی

8-4- استکبار جهانی ونظام بین الملل

9-4- مسئله فلسطین وامت اسلامی

10-4- جریان اجتماعی-سیاسی معاصر ایران

11-4- مستضعفان وعدالت اجتماعی

 منابع:

1-اندیشه های فقهی ، سیاسی امام خمینی کاظم قاضی زاده

2- امام خمینی در پنج حوزه معرفت سیاسی ، سید علی قادری   

3-اندیشه سیاسی امام خمینی ، عبدالوهاب فراتی

4-تأملاتی  براندیشه سیاسی امام خمینی ، دکتر محمد رضا دهشیری

 5- زندگی نامه سیاسی امام خمینی ، محمد حسن رجبی

6- نهضت  امام خمینی ، سید حمید روحانی

7- امام ، اخلاق ، سیاست ، سید حسن اسلامی

8-امام خمینی وجامعه مدنی ، محمد مهدی براتعلی پور

9- مشروعیت قدرت از دیدگاه امام خمینی ، علی خالقی

10- درآمدی برنظریه سیاسی امام خمینی ، محمد رضا دهشیری

11- امام خمینی و گفتمان غرب ، علی خالقی

12- اندیشه های فقهی ، سیاسی امام خمینی ، کاظم قاضی زاده

13- مؤلفه های اندیشه سیاسی امام خمینی ، گروه تحقیقات سیاسی اسلام وپژوهشگاه علوم اسلامی و مطالعات فرهنگی

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین مطالب وب سایت