راهنمای کارهای عملی وتحقیق وپژوهش دانشجویان من- شماره 2- (ویژه دانشگاه فردوسی) 23 آبان 1399

راهنمای کارهای عملی وتحقیق وپژوهش دانشجویان من- شماره 2

(ویژه دانشگاه فردوسی)

ویرایش 2 آذر 1399

 

برخط(همزمان)     https://webinar2.um.ac.ir/course-208230

برون خط(غیر همزمان)       http://vu2.um.ac.ir

 

✅ با توجه به اینکه حدود سه چهارم نمره پایان نیمسال (حدود 15نمره)، با توجه به فعالیت های کلاسی، پرسش و پاسخ های درسی، شرکت در فعالیت های برخط و برون خط، تعامل و تکالیف درسی مشخص می گردد؛ توجه دانشجویان گرامی را به انتخاب و انجام مواردذیل جلب می نمایم؛ لازم به یادآوری است کیفیت و کمیت انجام کارهای ذیل می تواند منجر به کسب 1 تا 15 نمره از، 20 نمره پایان نیمسال یک درس را به خود اختصاص دهد:

  ✅  الف - تهیه و تنظیم پاورپوینت و یا تولید محتوا از کتاب درسی یا منبع دیگری که استاد تایید نماید.(اجباری)

 1- تنظیم پاور پوینت به صورت انفرادی بر اساس صفحاتی که نماینده کلاس مشخص نموده است.

2 - ارائه یک درس با پاورپوینت در کلاس برخط، یک یا دو نفره (این مورد داوطلبانه است).

3- تعداد اسلاید های هر پاورپوینت و نحوه استفاده از نمودارها، تصویرها، جلوه های دیداری و... بستگی به تهیه کننده داشته و در مجموع بیان کننده کیفیت کار است.

4- گروه های 4 تا 6 نفره می توانند تنظیم پاور پوینت کل کتاب (یکی از کتاب های ذکر شده به عنوان منبع درسی) را بر عهده گرفته و در اینصورت از فعالیت قسمت ب معاف هستند.

5- پس از تکمیل نهایی پاور، باید فایل power و فایل pdf آن در مهلت تعیین شده به نماینده کلاس تحویل داده شود.

✅ ب- خلاصه نویسی و طرح پرسش های تشریحی و چهار گزینه ای با پاسخ (اجباری)

1- در گروه های 4 تا 6 نفره که نماینده تعیین می کند؛ به صورتی که هرگروه موارد ذکرشده در قسمت ب را از کل کتاب درسی بصورت کامل انجام دهند.

2- کلیه عناوین و سرفصل ها در وسط صفحه با فونتB Lotus  14 پررنگ و دقیقاً مانند کتاب نوشته شده و فونت متن های فارسیB Lotus  12 نازک ومتن های  انگلیسی  Times New Roman 12 باشند.

3- ابتدا خلاصه متن کتاب (یکی از کتاب های ذکر شده به عنوان منبع درسی) نوشته شده و بدنبال آن پرسش های تشریحی نوشته شود.

4- در پایان هر بخش، پس از هرپرسش تشریحی، پاسخ آن نوشته شده و در ادامه پرسش های چهارگزینه ای ذکر شود ولی پاسخ نامه کلیه پرسش های چهارگزینه ای در پایان یک بخش آورده شود.

5- در هنگام تحویل نهایی کار، باید علاوه بر فایل word ، فایلpdf  نیز ارسال شوند.

6- فایل مربوطه هیچگونه کادر یا حاشیه ای نباید داشته باشد.

7- خلاصه کردن نباید موجب حذف مطالب مهم ونیمه مهم گردد.

8- پرسش های تشریحی خیلی کوتاه و خلاصه نباشند و از مطالب مهم و نسبتا طولانی طرح شود.

درپرسش های چهارگزینه ای مواردذیل درنظر گرفته شود:

1- پاسخنامه در آخر مطالب به صورت خطی مانند نمونه ذیل نوشته شود:  پاسخنامه:   1-3 * 2-4 * 3-2 و.....

2- بعد از شماره هرتست خط فاصله گذاشته شود (ازدرج نقطه و پرانتزو....به جای خط فاصله خودداری شود)

3- گزینه ها بصورت 1 -2 - 3- 4 شماره گزاری گردند و از درج الف ، ب ، ج، د .....خودداری شود.

4- فعل های منفی باید پررنگ یا زیرخط دار باشند.

5- در گزینه ها ازآوردن کلماتی مانند: هیچ کدام ، همه موارد ،گزینه 1 و2  و....خودداری شود.

6- در شروع هر بخش شماره گزاری پرسش های تشریحی ازعدد 1 آغاز شده و تا پایان پرسش های چهار گزینه ای همان بخش ادامه پیدا کرده و در بخش بعد دوباره ازعدد 1 شروع می شوند.

7- موارد مهم مربوط به فنون سنجش واندازه گیری در طرح پرسش ها مورد توجه قرار گیرد.

8- پس از تکمیل و ارسال کل کار، با توجه به دقت و کیفیت و... فقط نمره محاسبه و درج می گردد و جهت رفع اشکال برگشت داده نخواهد شد.

9- پس از تکمیل نهایی کار این قسمت (خلاصه و پرسش و پاسخ) باید فایل power و فایل pdf آن را در مهلت تعیین شده به نماینده کلاس تحویل دهید.

✅  ج- نوشتن مقاله (داوطلبانه)

1- انتخاب همایش یا کنفرانس (ازقسمت همایش های درحال برگزاری در سایت من نیز می توان کمک گرفت)و اعلام به من توسط دانشجو.

2- انتخاب یک تا سه مورد از محورهای همایش یا کنفرانس مذکور و اعلام به من توسط دانشجو.

3- تعیین موضوع مقاله توسط دانشجو با هماهنگی و تصویب من.

4- تعیین چارچوب های مقاله بر اساس موضوع تصویب شده.

5- مطالعه کتاب ها و مقاله ها و سایر منابع توسط داشجو و انتخاب متن های مرتبط.

6- هماهنگی با استاد در طی پیشرفت کار.

7- از مهم ترین موارد در این رابطه، تعیین دقیق موارد استفاده شده از منابع مختلف و ارجاع دقیق است.

8- موارد ذیل به معنای تکمیل وانجام کاراست: تأیید اتمام کارتوسط من، ارسال مقاله به همایش مربوطه، اخذپذیرش، چاپ مقاله.

9- به مقاله های چاپ شده قبل، یا مواردی که هماهنگی لازم با من صورت نگرفته امتیاز و نمره ای تعلق نمی گیرد.

✅  چند تذکر:                                     آخرین مهلت تحویل کارهای دانشجویان به من: 15 دی 99 

1- عدم رعایت هریک از موارد ذکر شده در این راهنما و یا در کلاس، هرچندبسیارجزئی باشد موجب ناقص بودن کاروازبین رفتن زحمات شماخواهدگردید.

2- هردانشجو پس از انتخاب یکی از کارهای فوق و اطلاع به نماینده کلاس، می تواند تنهایی یا گروهی، شروع به کارنماید.

3- کلیه یادداشت ها ومتن های دستی کارهای انجام شده، جهت بررسی لازم باید تا زمان اعلام نمره نگهداری شود.

4- عنوان یا اسم هر فایل ارسالی باید شامل این موارد باشد: عنوان درس- نوع و مقدار کار- فقط نام خانوادگی تهیه کنندگان

(به عنوان مثال: فلسفه 1- خلاصه و پرسش کل کتاب-حسینی- جعفرزاده- محمدنژاد)

5- اطلاع رسانی های مهم ازجمله تغییرات دراین راهنما ازطریق همین سایت.

6- هماهنگی و تعیین گروه و راهنمایی بیشتر از طریق ارتباط با نماینده کلاس (متقاضیان نوشتن مقاله با من هماهنگ نمایند) ودر صورت ضرورت از طریق:

سروش sapp.ir/yazdanbakhsh      ایتا @yazdanbakhsh       

اینستاگرام https://instagram.com/yazdanbakhsh_aliasghar      

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین مطالب وب سایت